Start
Święty Grzegorz Drukuj

 

 

...Grzegorz ( ok. 540 - 604 ), święty papież nazwany później Wielkim, to postać bardzo ważna. Jest jednym z czterech Ojców Kościoła zachodniego - obok Ambrożego, biskupa Mediolanu, Hieronima, autora Wulgaty i Augustyna. Działalność wspomnianej trójki przypada na drugą połowę IV i początek V wieku. Grzegorz urodził się sto lat później.

Kiedy w 590 r. wybrano go na papieża, nie miał nawet pełnych święceń kapłańskich. Był diakonem, mnichem, doradcą poprzedniego papieża, który wysłał go jako nuncjusza do Konstantynopola, gdzie Grzegorz dał się poznać jako skuteczny dyplomata. ...

Wybrany wzbraniał się przed przyjęciem tego urzędu, rozważając nawet ucieczkę. Jako pierwszy w historii Kościoła papież-zakonnik posługiwał się tytułem : sługa sług Bożych.

Papież Grzegorz czuł się duszpasterzem Europy... Pozyskiwał dla wiary kolejne narody, umacniał ją tam, gdzie już została przyjęta. Opracował liturgię Mszy św. i innych nabożeństw. Napisał wiele homilii, komentarzy do ksiąg biblijnych, podręcznik dla duszpasterzy oraz setki listów.

To on zapoczątkował zwyczaj odprawiania za zmarłą osobę Mszy św. przez 30 dni, dziś zwanych Mszami gregoriańskimi. Od jego imienia nazwano również śpiew chóralny, to tzw. chorał gregoriański.

 

Grób Grzegorza Wielkiego znajduje się w bazylice św. Piotra. Przed reformą Kalendarza Rzymskiego naszego świętego wspominano w dniu 12 marca ( i do tej pory jest tak w Kościele Prawosławnym ). Ponieważ dzień ten wypada w Wielkim Poście, w 1969 r. wspomnienie liturgiczne papieża Grzegorza Wielkiego przeniesiono na 3 września, dzień pamiątki jego konsekracji na biskupa Rzymu.

 

fragmenty artykułu Joanny Petry Mroczkowskiej " Msza świętego Grzegorza ". Miesięcznik katolicki LIST, marzec 2011

obraz

 

Ikonografia najczęściej przedstawia Świętego w trakcie pisania dzieł. Nad księgą albo nad jego głową umieszcza się symbol Ducha Świętego, by podkreślić, że z natchnienia Ducha Świętego powstały.

Do najcenniejszych jego dzieł należą: Dialogi, Reguła pasterzowania, Sakramentarz, Homilie i Listy. Tych ostatnich zachowało się do naszych czasów aż 852. Jest to największy zbiór epistolarny starożytności chrześcijańskiej.

( por. ks. Wincenty Zaleski , Święci na każdy dzień. Wydawnictow Salezjańskie, Warszawa 2008; s. 759 )

 

Copyright 2011 Parafia św. Grzegorza Wielkiego w Warszawie wielki.grzegorz@gmail.com